97 Rozhlasové středisko Pankrác

technologické dodávky, 445 mil. Kč, realizace 1992 - 1997