99 FN Královské Vinohrady

Transfůzní stanice, ARO, Magnetická rezonance

realizace 1992 - 1999