1503 Stavební úpravy objektu č.p. 480 Maltézské nám.

bývalá Stará Pošta

realizace 01/2013 - 03/2015