07 Právnická fakulta UK Praha

vestavba půdních prostor a rekonstrukce elektroinstalace

realizace 2005 - 2007