Inženýrské činnosti pro investory

Jsou dominantními činnostmi, a to od fáze příprav územních plánů, investičních záměrů s investory přes všechny stupně projekčních příprav stavby, kontrola realizace staveb tj. výkon technického dozoru investora a oceňování stavebních prací.

služby >>

Stavebně technické inženýrské a poradenské činnosti

Jsou druhou hlavní oblastí. Provádíme odborné poradenství a řešení problémů investorů pro různé fáze staveb i u staveb již realizovaných.

služby >>

Činnosti koordinátora BOZP

Dle zákona 309/2019 sb. s potřebnými oprávněními jsou třetí hlavní oblastí prováděnou naší firmou.

služby >>

Aktuálně

O nás

Naše společnost působí v oblasti stavebnictví od roku 1991 (do roku 1993 pod názvem HEKL spol. s.r.o.).

V oblasti přípravy staveb se soustředí na zajišťování všech úkonů a činností spojených se získáním potřebných povolení staveb, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí příslušných úřadů nutných pro zahájení realizace staveb. Dále zpracováváme Plán BOZP v přípravné fázi, t.j. pro dokumentaci pro stavební povolení.

V oblasti realizace staveb se naše činnosti soustředí na výkon odborného technického dozoru staveb (TDS), cenového dohledu (Cost Management) a dále na výkon činností Koordinátora BOZP staveb dle 309/2006 Sb.

více o firmě >>